Những bất cập trong quy định về sổ đỏ đã hoàn toàn được xóa bỏ?

18/03/2017 10:52

Những bất cập trong quy định về sổ đỏ đã hoàn toàn được xóa bỏ?

Những thay đổi trong nghị định 71 về giấy tờ tay khi mua bán BĐS và sổ đỏ sẽ được cập nhật.


Vui lòng xem clip phóng sự VTV1

Theo Cafef